Show structure

Title:

Kultura a rachunkowość

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Culture vs. accounting

Creator:

Adamek, Jacek

Subject and Keywords:

rachunkowość ; kultura ; relacje

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193, s. 122-134

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba prezentacji różnorakich relacji zachodzących między rachunkowością a kulturą, pozostających w zgodzie z koncepcją determinizmu i relatywizmu kulturowego rachunkowości. Realizacja tego zadania oparta jest na prezentacji zagadnień dotyczących: istoty kultury i jej wymiarów, charakterystyki wartości kulturowych rachunkowości, a także kulturowego modelu rachunkowości

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193 ; Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu