Object structure

Title:

Kształtowanie się kosztów obsługi zadłużenia w miastach na prawach powiatu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Debt servicing costs in townships

Creator:

Dziuba, Jarosław

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; deficyt budżetowy ; dług publiczny ; koszty obsługi długu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193, s. 159-172

Abstrakt:

Jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystując w swojej gospodarce finansowej przychody zwrotne, stają przed koniecznością ponoszenia kosztów obsługi zadłużenia. Składają się na nie głównie odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Koszty te stanowią element wydatków budżetowych i jako takie mogą istotnie wpływać na saldo budżetu, zwiększając potrzeby pożyczkowe i powodując dalszy przyrost długu. Celem artykułu jest omówienie podstawowych kategorii kosztów obsługi długu oraz ocena ich znaczenia w strukturze wydatków budżetowych miast na prawach powiatu. Przeprowadzona analiza wskazuje na niewielkie obecnie znaczenie omawianych kosztów i ich znikomy wpływ na poziom zadłużenia badanych jednostek

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193 ; Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu