Object structure

Title:

Opłaty i kary związane z usuwaniem drzew oraz krzewów jako niepodatkowe dochody gmin

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Duties connected with cutting down trees and bushes as non-tax municipal revenue

Creator:

Babczuk, Arkadiusz ; Hanus, Lucyna ; Krawiec, Wojciech

Subject and Keywords:

opłaty ; kary ; niepodatkowe dochody ; jednostki samorządu terytorialnego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193, s. 173-189

Abstrakt:

Przedmiotem niniejszego opracowania są opłaty i kary za usunięcie drzew oraz krzewów. Przedstawiono istotę tych niepodatkowych dochodów gmin, zasady obniżania ciężaru płatności związanych z nimi oraz ewidencję tych należności

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193 ; Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu