Object structure
Title:

Sektor ubezpieczeń a rozwój systemu finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The insurance sector and financial system’s development

Creator:

Bednarczyk, Teresa H.

Subject and Keywords:

sektor ubezpieczeniowy ; system finansowy ; inwestorzy instytucjonalni

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175, s. 19-29

Abstrakt:

Celem rozwoju systemu finansowego jest poprawa jego efektywności, która przyczynia się do zwiększania efektywność całej gospodarki. Artykuł prezentuje makroekonomiczne funkcje systemu finansowego. Na tym tle nakreślono rolę, jaką odgrywa sektor ubezpieczeń w podnoszeniu jakości funkcji systemu finansowego, a zwłaszcza funkcji gromadzenia oszczędności, alokacji zasobów oraz dywersyfikacji ryzyka. W opracowaniu zwrócono uwagę na specyfikę sektora ubezpieczeń jako instytucji finansowej oraz na te właściwości sektora ubezpieczeń, które odróżniają go od sektora bankowego. Odmienne modele biznesowe, odmienne profile ryzyka, kluczowe różnice na płaszczyźnie finansowania sprawiają, że działalność instytucji ubezpieczeniowych coraz częściej uważana jest za element wspierający stabilizację rynków finansowych i gospodarki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: