Object structure
Title:

Rola ubezpieczycieli kredytu w zarządzaniu ryzykiem należności w małych przedsiębiorstwach rodzinnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The insurance sector and financial system’s development

Creator:

Bera, Anna

Subject and Keywords:

małe przedsiębiorstwa ; przedsiębiorstwa rodzinne ; ryzyko należności ; ubezpieczyciele kredytu ; ochrona ubezpieczeniowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175, s. 30-39

Abstrakt:

W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia roli ubezpieczycieli kredytu w zarządzaniu ryzykiem należności w małych przedsiębiorstwach rodzinnych. Specyfika działalności małych firm rodzinnych, a także zakres ryzyka należności powinien znaleźć swoje uzasadnienie w budowanych relacjach między ubezpieczycielami kredytu a sektorem małych przedsiębiorstw rodzinnych. W artykule wskazano również na znaczenie ochrony ubezpieczeniowej w małych firmach rodzinnych przez pryzmat korzyści płynących ze współpracy z ubezpieczycielami kredytu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: