Object structure
Title:

Rola funduszy inwestycyjnych w rozwoju rynku kwalifikowanych programów emerytalnych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of investment fund development of eligible pension plans in Poland

Creator:

Kania, Piotr

Subject and Keywords:

fundusze inwestycyjne ; kwalifikowane programy emerytalne ; system emerytalny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175, s. 63-73

Abstrakt:

Fundusze inwestycyjne mogą być wykorzystywane w Polsce w procesie akumulacji kapitału emerytalnego w ramach pracowniczych i indywidualnych programów emerytalnych. Celem artykułu jest wykazanie znaczenia, jakie ma ta forma kwalifikowanych programów emerytalnych w rozwoju tej części systemu emerytalnego. Badania empiryczne zostały przeprowadzone na podstawie danych statystycznych dotyczących kwalifikowanych programów emerytalnych w Polsce za lata 2004-2009

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: