Object structure
Title:

Popyt na ubezpieczenia na życie w świetle badań światowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The determinants of demand for life insurance in the light of world’s research

Creator:

Śliwiński, Adam

Subject and Keywords:

ubezpieczenia na życie ; determinacja popytu ; popyt ; ekonomia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175, s. 150-160

Abstrakt:

Artykuł dotyczy zjawiska determinacji popytu na ubezpieczenia na życie. Celem artykułu jest prezentacja wyników najważniejszych badań dotyczących determinacji popytu na ubezpieczenia na życie prowadzonych na arenie światowej oraz najważniejszych rozważanych czynników determinujących popyt. Artykuł składa się z dwóch części. W części pierwszej dokonano prezentacji badań naukowych dotyczących determinacji popytu na ubezpieczenia. W części drugiej skoncentrowano się na opisie najważniejszych czynników uwzględnianych w tych badaniach. Czynniki te powinny być brane pod uwagę w procesach sterowania rozwojem działalności ubezpieczeniowej oraz w ewentualnych dalszych badaniach nad przedmiotowym zjawiskiem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: