Object structure
Title:

Gwarancje finansowe jako instrumenty wspomagania działalności biznesowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial sureties as instruments of business support

Creator:

Tomaszewska, Ilona

Subject and Keywords:

ubezpieczenia ; gwarancje finansowe ; działalność gospodarcza

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175, s. 161-171

Abstrakt:

Jednym z instrumentów, jakie smogą wykorzystywać przedsiębiorstwa uczestniczące w obrocie gospodarczym, jest gwarancja. Gwarancja stanowi o tyle specyficzną formę poręczenia, że strona poręczająca nie poręcza za dług dłużnika, ale zaciąga własne zobowiązanie względem wierzyciela. Ze względu na mechanizm relacji gwarantowania i ideę funkcjonowania tego instrumentu dla przedsiębiorstwa nie ma znaczenia, czy gwarantem będzie bank czy zakład ubezpieczeń. Przedsiębiorstwo ma dowolność wyboru i różne czynniki mogą decydować, czy dany przedsiębiorca zwróci się ze zleceniem wystawienia gwarancji do banku czy do zakładu ubezpieczeń. Gwarancje bankowe stanowią produkt alternatywny wobec gwarancji ubezpieczeniowych. Mimo to cały proces gwarantowania różni się od siebie, skutkując pewnymi obostrzeniami, większymi bądź mniejszymi, wobec dłużnika

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: