Object structure
Title:

Zastosowanie gwarancji ubezpieczeniowej jako instrumentu zabezpieczenia działalności przedsiębiorstw w sferze usług turystycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The use of insurance guarantee as a cover of business activity in tourism services

Creator:

Wąsewicz, Maria

Subject and Keywords:

ubezpieczenia finansowe ; gwarancja ubezpieczeniowa ; usługi turystyczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175, s. 172-182

Abstrakt:

Artykuł przedstawia funkcjonowanie gwarancji ubezpieczeniowych na polskim rynku ubezpieczeń w obszarze usług turystycznych. Przedstawione są podstawowe możliwości zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej i umowy na rzecz klienta. Artykuł omawia rynek gwarancji ubezpieczeniowych w Polsce pod względem ilościowym oraz możliwości i bariery rozwoju tego typu ubezpieczeń na rynku polskim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: