Object structure
Title:

Koncepcja ubezpieczenia lasów od strat spowodowanych przez huragany w polskim obszarze klimatycznym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The concept of forest insurance against losses caused by hurricanes in the Polish area of climate

Creator:

Wieteska, Stanisław

Subject and Keywords:

las ; huragan ; straty

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175, s. 183-193

Abstrakt:

Jednym z obszarów nieobjętych ochroną ubezpieczeniową są lasy. Lasy narażone są m.in. na huragany, trąby powietrzne powodujące zniszczenia w drzewostanie. W artykule zaprezentowano skalę zjawiska (wiatrołomów) drzewostanów zniszczonych przez huragan, przykłady strat bezpośrednich i pośrednich w drzewostanach leśnych. Wskazano na metody inwentaryzacji strat, częstość szkód, metody szacowania strat (określenie sumy ubezpieczenia). W końcowej części opisano rolę państwa w likwidacji skutków zjawisk huraganowych. Artykuł przedstawia główne założenia do konstrukcji ogólnych warunków ubezpieczeń i stopy składki ubezpieczeniowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 175 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: