Object structure

Title:

Rynek Catalyst z perspektywy emitentów korporacyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Catalyst bond market from the corporate issuers point of view

Creator:

Pawłowski, Maciej ; Pawłowska, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 137-146

Abstrakt:

W artykule dokonano analizy funkcjonowania rynku Catalyst z perspektywy emitentów korporacyjnych. Celem wstępu do oceny tempa i kierunku rozwoju rynku Catalyst oraz jego wpływu na aktywizację krajowych przedsiębiorstw w zakresie emisji długu, scharakteryzowano znaczenie obligacji w polityce finansowania przedsiębiorstw. Następnie dokonano prezentacji rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce oraz scharakteryzowano stan rozwoju rynku Catalyst, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu