Object structure
Title:

Ryzyko w gromadzeniu dochodów przez samorząd powiatowy w świetle jego zadań (wybrane problemy)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Risk in the area of income collection by local government at the province level with regard to its tasks (selected aspects)

Creator:

Denek, Emilia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 506-515

Abstrakt:

Zadań samorządu powiatowego jest wiele i są bardzo zróżnicowane (z zakresu infrastruktury społecznej, nieliczne wchodzące w skład infrastruktury technicznej, działalność prewencyjna dotycząca nieprzewidzianych zjawisk zagrażających ludziom i środowisku, działania związane z rynkiem pracy itd.). Gromadzenie dochodów jest związane w bardzo dużym zakresie z ryzykiem zewnętrznym. Nie można też pominąć ryzyka wewnętrznego, szczególnie w odniesieniu do pozyskiwania dotacji celowych i środków UE. System dochodów zdecydowanie ogranicza przy tym możliwości oddziaływania omawianego samorządu na ich kształtowanie oraz na rozwój terenu. Problematyka działalności samorządu terytorialnego wymaga kompleksowych badań, w jakim zakresie wiążą się z tym szczeblem cechy właściwe samorządowi terytorialnemu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

×

Citation

Citation style: