Object structure

Title:

Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial independence of the local government units in Poland in the field of revenues

Creator:

Galiński, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 536-545

Abstrakt:

W artykule scharakteryzowano problematykę samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W szczególności omówiono tę samodzielność w sferze wydatków. Przedstawiono podstawowe wskaźniki finansowe charakteryzujące samodzielność dochodową poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego w Polsce. Analizą objęto lata 2000-2009, w których wystąpiły istotne zmiany w systemie zasilania finansowego JST. W rezultacie wskazano na główne czynniki, które w latach 2000-2009 wpływały na stopień samodzielności dochodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku