Title:

Ocena wartości tomografii komputerowej przeglądowej, z użyciem dożylnego środka kontrastowego oraz mielotomografii w diagnostyce mielopatii u psów i kotów

Title in english:

Evaluation of unenhanced computed tomography, intravebous contrast-enhanced computed tomography and CT-myelography for the diagnosis of myelopathy in dogs and cats

Creator:

Kinda Wojciech

Contributor:

Nicpoń, Jakub. Promotor

Subject and Keywords:

tomografia komputerowa ; mielopatia ; pies ; kot

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Celem pracy było: określenie skuteczności technik tomograficznych w diagnostyce poszczególnych grup chorób kręgosłupa i rdzenia kręgowego, przedstawienie rekomendacji dotyczących wyboru badania TK, jako metody do rozpoznania mielopatii u psów, i kotów, oraz ocena przydatności badania TK w planowaniu operacji neurochirurgicznej kręgosłupa. Dodatkowym celem było porównanie stopnia ucisku rdzenia kręgowego widocznego w badaniu przeglądowym lub z użyciem dożylnego środka kontrastowego ze stopniem ucisku widocznego w mielotomografii, jako metody referencyjnej.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu