Title:

Modulacja metabolizmu i dynamiki mitochondriów oraz metylacji DNA komórek progenitorowych tkanki tłuszczowej izolowanych od koni z syndromem metabolicznym z wykorzystaniem resweratrolu i 5-azacytydyny

Title in english:

Modulation of mitochondrial metabolism and dynamics as well as DNA methylation in adipose derived stem cells isolated from equine metabolic syndrome horses with the application of resveratrol and 5-azacytidine

Creator:

Kornicka-Grabowska Katarzyna

Contributor:

Marycz, Krzysztof. Promotor

Subject and Keywords:

mezenchymalne komórki macierzyste ; syndrom metaboliczny koni ; 5-azacytydyna ; resweratrol ; insulinooporność

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Głównym celem pracy było zwiększenie użyteczności terapeutycznej komórek MSC izolowanych z tkanki tłuszczowej koni z EMS (ASC-EMS) poprzez przywrócenie macierzystości (ang. sternness') i odwrócenie procesu komórkowego starzenia (ang. senescence). Do „farmakoterapii" komórek wykorzystano dwa związki: 5-azacytydynę (AZA) i rcsweratrol (RES), które miały spowodować: usprawnienie metabolizmu mitochondriów, zatrzymanie procesów metylacji DNA, a przez to usprawnienie multipotencji, żywotności oraz immunomodulującego efektu „odmłodzonych” ASC-EMS.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu