Title:

Ocena zdolności tworzenia biofilmu oraz profile oporności szczepów Salmonella Enteritidis wyizolowanych od drobiu i ludzi w aspekcie zagrożenia zoonotycznego

Title in english:

Assessment of biofilm formation capacity and resistance profiles of Salmonella Enteritidis isolated from poultry and humans in the aspect of zoonotic threat

Creator:

Ćwiek Katarzyna

Contributor:

Wieliczko, Alina. Promotor ; Korzekwa, Kamila. Promotor pomocniczy

Subject and Keywords:

Salmonella Enteritidis ; antybiotykooporność ; biofilm

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Głównym celem pracy jest porównanie dwóch grup szczepów S. Enteritidis pochodzących ze środowiska ferm drobiu oraz wyizolowanych z kału ludzkiego pod względem profili oporności, prewalencji wybranych genów oporności oraz potencjału tworzenia biofilmu, poprzez ocenę intensywności jego wzrostu, ocenę prewalencji i ekspresji wybranych genów związanych z tym zjawiskiem.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu