Object structure

Title:

Kapitał obcy w finansowaniu przedsiębiorstw – wyniki badań polskich spółek handlowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Debt capital in corporate financing – results of survey of Polish commercial companies

Creator:

Duliniec, Aleksandra

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 48-58

Abstrakt:

Wyniki badań spółek handlowych przeprowadzonych w 2010 r. wskazują, że kapitał obcy nie ma zasadniczego znaczenia w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Aktywa przedsiębiorstw finansowane są w połowie kapitałem własnym i w połowie - zobowiązaniami. Tylko jedną trzecią tych zobowiązań można zaliczyć do kapitału obcego obciążonego oprocentowaniem. Głównym źródłem kapitału obcego polskich przedsiębiorstw pozostają kredyty bankowe. Emisja papierów dłużnych ma znaczenie marginesowe, mimo że rynek obligacji korporacyjnych rozwija się ostatnio dość dynamicznie. Ważnym źródłem kapitału obcego jest leasing, traktowany przez polskie przedsiębiorstwa przede wszystkim jako źródło finansowania aktywów, uzupełniające brakujący kapitał

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu