Object structure
Title:

Problematyka finansów małego i średniego przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Finance’s issues of small and medium enterprises in their business activity internationalization

Creator:

Kosowska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 112-121

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano rozważania na temat zmian w gospodarce finansowej przedsiębiorstw w procesie umiędzynarod owienia działalności. Przestrzenne rozdzielenie procesów wytwórczych i finansowych internacjonalizowanych przedsiębiorstw oraz nadrzędność obszaru finansów przyczynia się do powstania kategorii finansów zagranicznych (finansów działalności umiędzynarodowionej). Obszar finansów działalności międzynarodowej oraz działalności krajowej należy jednak rozpatrywać łącznie, gdyż ze względu na ścisłe powiązanie transakcji krajowych i zagranicznych optymalizacja strumieni płatności jest możliwa tylko w przypadku uwzględnienia wszystkich związków zachodzących w przedsiębiorstwie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: