Object structure
Title:

Wartościowanie bezpieczeństwa energetycznego w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji w sektorze energetycznym – wyniki badania pierwotnego metodą wyceny warunkowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Valuation of energy security in economic effectiveness evaluation of investments in energy sector − the results of primary survey using contingent valuation

Creator:

Ligus, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 122-138

Abstrakt:

Artykuł dotyczy sposobu ujmowania kosztów bezpieczeństwa energetycznego w ramach oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w sektorze energetycznym. Zaprezentowano wyniki badań literaturowych dotyczących wartości VOLL (value of lost load) jako wyceny kosztów zakłóceń oraz przerw w dostawach energii spowodowanych niedoskonałościami rynku produkcji oraz przesyłu i dystrybucji energii. Wskazano czynniki determinujące VOLL jako pomoc przy przeprowadzaniu badań pierwotnych. Przedstawiono wyniki autorskiego badania pierwotnego metodą wyceny warunkowej dla Polski oraz przetestowano jego poprawność. Wskazano procedurę zaadaptowania badania do oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w sektorze energetycznym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: