Object structure
Title:

Strategie zarządzania finansami a modele finansowania działalności na przykładzie przedsiębiorstw górniczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management option programmes used by companies quoted on the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Michalak, Aneta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 150-160

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano strukturę finansowania dwóch przedsiębiorstw górniczych. Nie jest ona typowa dla warunków rynkowych, bazuje na obcych źródłach finansowania i skutkuje alarmującym poziomem wielu wskaźników finansowych. Dlatego też przedstawiono metodykę budowy nowych modeli finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych, uwzględniających strategie zarządzania finansami. Zaproponowano konserwatywne modele finansowania przedsiębiorstw górniczych, racjonalnych z punktu widzenia zachowania podstawowych reguł finansowych i ograniczenia ryzyka finansowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: