Object structure
Title:

Spółki giełdowe w świetle reguł finansowania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Stock listed exchange companies in the light of financing rules

Creator:

Wypych, Mirosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 268-277

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena równowagi finansowej spółek giełdowych w okresie spowolnienia gospodarczego. Jako kryterium oceny równowagi finansowej przyjęto reguły finansowania przedsiębiorstwa. Analizą objęto 120 spółek krajowych reprezentujących przemysł przetwórczy, a źródło informacji stanowiły bilanse spółek sporządzone na koniec I kwartału lat 2009 i 2010. Wykazano, że reguły finansowania stanowią użyteczny instrument analizy równowagi finansowej nie tylko pojedynczych przedsiębiorstw, ale i ich zbiorów. Potwierdzono również istnienie związku między stanem gospodarki a kondycją przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: