Object structure

Title:

Podtrzymywane stopy wzrostu w analizie finansowej wybranych spółek branży IT

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sustainable growth rates in financial analysis of chosen IT sector companies

Creator:

Daszyńska-Żygadło, Karolina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 306-317

Abstrakt:

Artykuł prezentuje model podtrzymywanej stopy wzrostu przedsiębiorstwa wraz z jej modyfikacjami. Na szczególną uwagę w okresie dekoniunktury i trudności finansowych przedsiębiorstw zasługuje wewnętrzna stopa wzrostu podtrzymywanego, która pokazuje maksymalną możliwą do zrealizowania stopę wzrostu przychodów ze sprzedaży, finansowaną wyłącznie z wewnętrznych źródeł. Zastosowanie analizy podtrzymywanych stóp wzrostu do oceny potencjału wzrostu i możliwości jego sfinansowania pokazano na przykładzie wybranej grupy spółek publicznych z sektora budowy maszyn i komputerów w latach 2007-2009 wraz z prognozą na 2010 rok

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu