Object structure

Title:

Dotacja dla bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą a powstawanie mikroprzedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Subvention for unemployed persons undertaking self-employment vs. the creation of microenterprises

Creator:

Fila, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 318-327

Abstrakt:

Artykuł prezentuje problematykę wsparcia finansowego osób bezrobotnych, podejmujących samodzielną działalność gospodarczą. W Polsce instrumentem takim jest dotacja przyznawana przez urzędy pracy ze środków Funduszu Pracy. Przyznanie dotacji może odgrywać pozytywną rolę zarówno w aspekcie polityki zatrudnienia, jako zachęta do aktywizacji zawodowej i porzucenia statusu osoby bezrobotnej, ale także jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia pozostaje także wpływ na sektor finansów publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu