Object structure
Title:

Współczesny model decyzyjny polityki kredytowej przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Contemporary decisive model of a company’s credit policy

Creator:

Gorczyńska, Maria

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 328-338

Abstrakt:

Jedną z przyczyn powstania sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie jest nieprawidłowo prowadzona polityka kredytowa wobec kontrahentów. Dlatego też zarządzający przedsiębiorstwem powinni swoje działania opierać na parametrach określonych we współczesnym modelu decyzji polityki kredytowej. Stosowanie przez zarządzających procedur i parametrów wskazanych w tym modelu wspomaga proces podejmowania decyzji. Prawidłowo podjęte decyzje wpłyną na ograniczenie ryzyka kredytowego związanego z odraczaniem terminów płatności przedsiębiorstwa oraz na niezakłócony spływ należności, co z kolei zmniejszy ryzyko powstania sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: