Object structure
Title:

Zmienność dywidendy a koncentracja akcjonariatu na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Dividend payout changeability and shareholder’s concentration. A case study of companies listed on Warsaw Stock Exchange

Creator:

Kaźmierska-Jóźwiak, Bogna ; Marszałek, Jakub

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 339-350

Abstrakt:

Decyzje w zakresie polityki dywidend należą do najważniejszych nie tylko w obszarze finansowym, ale i strategicznym przedsiębiorstwa. Rozwój rynku kapitałowego powoduje wzrost oczekiwań inwestorów z tytułu posiadania akcji. Przyjęta polityka dywidendy może determinować wycenę spółki. Stabilizacja w zakresie prowadzonej polityki dywidend wydaje się istotna. Celem niniejszego opracowania jest analiza wpływu koncentracji własności na stabilność wypłaty dywidend na przykładzie spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Analizy statystyczne potwierdziły związek pomiędzy stopniem koncentracji własności a zmiennością wypłat dywidendy, co oznacza potwierdzenie przyjętej w pracy hipotezy o pozytywnym wpływie koncentracji własności na stabilność wypłat dywidendy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: