Object structure

Title:

Próba oceny wiarygodności diagnostycznej bankowych metod badania kondycji finansowej przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

An attempt to assess reliability of bank diagnostic methods to examining financial standing of enterprises

Creator:

Kitowski, Jerzy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 351-364

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano krytyczny przegląd metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, z punktu widzenia ich wiarygodności diagnostycznej, stosowanych przez pięć wybranych banków. Wykazano słabości metodyczne i niekonsekwencje terminologiczne kryteriów oceny kondycji finansowej wykorzystywanych przez te banki, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branżowej badanej firmy oraz skali i progów, a także relacji klasyfikacji ilościowej i jakościowej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. Potwierdzono tezę, że rozpatrywane metody stanowią najczęściej kompilację (a w skrajnych przypadkach nawet przejawy bezkrytycznego naśladownictwa) założeń wykorzystywanych przez inne banki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu