Object structure

Title:

Wpływ kryzysu globalnego na kształtowanie się płynności bieżącej przedsiębiorstw usługowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impact of global crisis on the current liquidity in business service

Creator:

Porada-Rochoń, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 416-425

Abstrakt:

Kryzys finansowy doprowadził do fundamentalnych zmian w strategiach zachowań przedsiębiorstw i instytucji finansowych na świecie. Szczególne znaczenie zostało przypisane polityce płynności finansowej, kreacji zasobów gotówkowych oraz ich roli w odpowiedzi na globalny kryzys. Zasadne wydało się zbadanie, jak globalny kryzys (a zatem szereg czynników makroekonomicznych go kreujących) wpłynął na płynność finansową przedsiębiorstw na podstawie przedsiębiorstw usługowych w latach 2006-2009 oraz jakie były determinanty kształtowania się płynności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu