Object structure

Title:

Konsekwencje wprowadzenia koncepcji CCCTB dla zakresu podstawy opodatkowania polskich przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Consequences of introduction of CCCTB concept in the aspect of change in corporate income tax base

Creator:

Adamczyk, Adam

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 527-536

Abstrakt:

W strategii lizbońskiej kraje Unii Europejskiej postawiły sobie za cel uczynienie UE najbardziej konkurencyjną gospodarką świata. Osiągnięcie tego celu wymaga usunięcia zakłóceń w funkcjonowaniu wspólnego rynku, związanych m.in. z brakiem spójności opodatkowania dochodów przedsiębiorstw. Zatem zaproponowano wprowadzenie koncepcji wspólnej korporacyjnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania. Jedno z podstawowych założeń tej koncepcji polega na ujednoliceniu podstawy opodatkowania. Celem artykułu jest ocena wpływu, jaki ujednolicenie to może wywrzeć na polskie przedsiębiorstwa oraz na dochody podatkowe państwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu