Object structure

Title:

Alternatywne konstrukcje podatku od dochodów przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Alternative structures of business income tax

Creator:

Flotyńska, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 546-558

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony problemowi podatkowego traktowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Celem jest udzielenie odpowiedzi na pytania: Jakie znaczenie dla konstrukcji podatków dochodowych - a w szczególności podstawy opodatkowania i stawek podatkowych - ma fakt uzyskiwania przez podatników dochodów z pracy i z kapitału? Czy dochody te należy traktować w sposób odmienny, a jeśli tak, to dlaczego? Jakie konkretne rozwiązania spotkać można w praktyce, a jakie są przedmiotem dyskusji naukowej? Na podstawie badań teoretycznych i praktycznych wdrożeń koncepcji podatkowych autorka wyróżnia podejście dualne i podejście zorientowane na konsumpcję

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu