Object structure
Title:

Działania zapewniające ochronę konsumenta usług bankowych jako nowe wyzwanie dla teorii i praktyki finansów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Actions protecting a consumer of bank services as a new challenge to theory and practice of finances

Creator:

Czechowska, Iwona Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 160-167

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja działań zapewniających ochronę konsumenta usług bankowych w Polsce na tle elementów polityki konsumenckiej w okresie 2010-2013. Ta tematyka staje się coraz bardziej popularna nie tylko wśród praktyków: instytucji finansowych, ale także wśród teoretyków. Autorka na podstawie literatury przedmiotu uzasadnia potrzebę ochrony konsumenta usług bankowych oraz prezentuje działania zapewniające ochronę konsumenta usług bankowych na rynku kredytów konsumenckich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: