Object structure
Title:

Eksplanacyjna i prognostyczna wartość współczesnych teorii nauk o finansach (ze szczególnym uwzględnieniem bankowości)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Explanatory and prognostic value of present-day theories of the science of finance (with a particular focus on banking)

Creator:

Flejterski, Stanisław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 168-179

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest przedstawienie wybranych kwestii związanych z teoriami tworzonymi na gruncie nauk o finansach. W artykule przedstawione zostały funkcje nauk o finansach, ich główne osobliwości, ponadto zdolność teorii do objaśniania i prognozowania zjawisk finansowych. Wobec różnorodności zjawisk, przy tym w warunkach niepewności, ryzyka i niedoskonałości informacji, wątpliwe jest opracowanie jednej uniwersalnej konstrukcji teoretycznej, odnoszącej się do wszystkich subdyscyplin nauk o finansach. W praktyce nadal funkcjonować będzie wiele szczegółowych modeli (teorii „średniego zasięgu”), w pewnym stopniu uzupełniających się, częściowo zaś konkurencyjnych wobec siebie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: