Object structure
Title:

Europejska integracja walutowa i jej wpływ na polski sektor bankowy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

European monetary integration and its infl uence on Polish banking sector

Creator:

Tokajuk, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 307-316

Abstrakt:

Integracja walutowa w szczególny sposób dotyka zagadnień funkcjonowania sektora bankowego, który ściśle jest związany z rynkami finansowymi i gospodarką realną. Polski sektor bankowy charakteryzuje się już od kilku lat wysokim poziomem stabilności oraz efektywnością i rentownością na poziomie nieodbiegającym od wartości przeciętnych dla krajów UE. Koncentracja sektora oraz jego konkurencyjność nie wykazują cech zasadniczo odmiennych od dominujących praktyk. Przystąpienie Polski do strefy euro może spowodować zmiany strukturalne sektora finansowego, zwiększyć jego ekspozycję na konkurencję ze strony instytucji finansowych krajów strefy euro oraz oddziaływać na zmiany poziomu efektywności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: