Object structure
Title:

Ubezpieczenia pokrywające ryzyko bankowe jako metoda ograniczania skutków przestępstw bankowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Insurance policies covering banking risk as the method of reducing the bank frauds’ impact

Creator:

Usik, Aleksandra

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 346-356

Abstrakt:

Przestępstwa bankowe tworzą skomplikowaną strukturę i są trudne do jednoznacznego sklasyfikowania. W niniejszym artykule podzielono je na trzy grupy. Pierwszą stanowią te, w których bank jest sprawcą przestępstwa, w drugiej bank jest ofiarą, w trzeciej zaś jest wykorzystywany do przeprowadzania nielegalnych transakcji. W przypadku gdy bank jest ofiarą, można zastosować środki pozakarne zapobiegające przestępstwom bankowym. Należą do nich zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz ubezpieczenia. Celem artykułu jest opisanie pakietów ubezpieczeń zabezpieczających aktywa i mienie banku przed ryzykiem przestępstw bankowych oraz dokonanie analizy problemów występujących w ich zakresie na polskim rynku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: