Object structure
Title:

Wyzwania dla banków jako pośredników na rynku usług płatniczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Challanges for banks as the intermediaries on the payment services market

Creator:

Iwańczuk, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 485-494

Abstrakt:

Banki są głównymi pośrednikami na rynku usług płatniczych. Warunki ich funkcjonowania na tym rynku ulegają zmianom pod wpływem rozwoju nowoczesnych technologii, procesów integracyjnych oraz innych czynników o charakterze zewnętrznym. Skutkuje to zmianą pozycji banków oraz stawia przed nimi nowe wyzwania. Bezpośrednim źródłem wyzwań jest wchodzenie na rynek niebankowych instytucji płatniczych. Banki mają wiele mocnych stron jako dostawcy usług płatniczych, z których na szczególną uwagę zasługuje posiadanie statusu instytucji zaufania publicznego. Zagrożeniem dla banków w utrzymaniu dominującej pozycji na rynku usług płatniczych jest konkurencja ze strony instytucji płatniczych, korzystających z nowoczesnych rozwiązań w zakresie realizacji zleceń płatniczych klientów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: