Object structure
Title:

Profesjonalne doradztwo finansowe jako wyzwanie współczesnego pośrednictwa finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Professional financial counseling as a challenge of modern financial intermediation

Creator:

Waliszewski, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 533-545

Abstrakt:

Obserwowany wzrost konkurencji wśród oferentów różnorodnych usług finansowych, zarówno depozytowo-lokacyjnych, jak i kredytowych, doprowadził do tworzenia wielu podobnych instrumentów, zaspokajających te same potrzeby klientów. Dla porównania tych instrumentów potrzebny jest czas i profesjonalna wiedza. W związku z tym w systemie pośrednictwa finansowego coraz większego znaczenia nabierają instytucje doradztwa finansowego, które wspomagają proces zarządzania finansami gospodarstwa domowego. Zawód doradcy finansowego jest stosunkowo młody, ponieważ jego historia od czasu powstania w Stanach Zjednoczonych liczy dopiero 4 dekady. Jednak można postawić hipotezę, że przyszłością pośrednictwa finansowego będzie doradztwo finansowe, nastawione na klienta i jego potrzeby, których spełnienie daje szanse na osiągnięcie odpowiednich wyników finansowych przez doradców finansowych i same instytucje finansowe – oferentów usług. Brak powszechnej certyfikacji, brak obowiązkowego licencjonowania, nieobjęcie nadzorem finansowym doradców, samoregulacja branży to główne tematy poruszane w środowisku doradców

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: