Title:

Zmiany profilu fermentacji żwaczowej w zależności od udziału suszonego wywaru kukurydzy w dawce pokarmowej krów w okresie okołoporodowym

Title in english:

The Influence of Corn-Derived Dried Distillers Grains with Solubles (DDGS) Additive in the Diet of Dairy Cows in Perinatal Period on Ruminal Fluid Fermentation

Creator:

Tumanowicz Soraja Joanna

Contributor:

Zachwieja, Andrzej. Promotor ; Miśta, Dorota. Promotor pomocniczy

Subject and Keywords:

suszony wywar z kukurydzy (DGGS) ; krowy mleczne ; okres przejściowy ; fermentacja żwaczowa ; LKT ; długołańcuchowe KT

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Doświadczenie miało na celu określenie wpływu substytucji części składników paszy treściwej lub objętościowej, w dawce pokarmowej dla krów mlecznych w okresie okołoporodowym, suszonym wywarem z kukurydzy (DDGS) na fermentację żwaczową w warunkach in vivo oraz in vitro.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu