Show structure

Title:

Procesy drgające

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Vibrating Processes

Creator:

Jokiel, Grzegorz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 371-379

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wyniki symulacji procesów wytwórczych przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych. Zidentyfikowano podstawowe przyczyny niedoskonałego szacowania czasu trwania procesu produkcyjnego oraz jakości wytworzonych produktów. Zaproponowano inny niż intuicyjny sposób szacowania czasów trwania operacji w procesie oraz procesu jako całości. W pracy sformułowano zasady dotyczące szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia i konsumpcji opóźnień (czasów trwania operacji dłuższych niż wartości średnie) oraz wystąpienia i konsumpcji oszczędności (czasów trwania operacji krótszych niż ich wartości średnie)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu