Show structure

Title:

Pomiar wartości w przypadku wbudowanych instrumentów pochodnych. Stan obecny i perspektywy zmian

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Measurement of accounting effect of the financial instruments with embedded derivative. Present accounting regulation and perspectives of changes

Creator:

Dratwińska-Kania, Beata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 87-95

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie dokonań (wyniku finansowego, zmiany w kapitale zapasowym) i sposobu ujęcia sprawozdawczych konsekwencji podjęcia kontraktu z wbudowanym instrumentem pochodnym przy obecnych regulacjach rachunkowości, a także przedstawienie głównych obszarów projektu zmian tych regulacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu