Object structure

Title:

Rachunek kosztów w gospodarstwach rolniczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cost accounting in rural enterprises

Creator:

Łapińska, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 259-266

Abstrakt:

Streszczenie: Rachunek kosztów jako system dostarczający informacji o kosztach jest niezbędny w każdej działalności gospodarczej do podejmowania decyzji ekonomicznych w mikro- i makroskali. Przydatność i sposób prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolniczych we wszystkich krajach Unii Europejskiej jest podstawą do prowadzenia wspólnej polityki rolnej. Dla konkretnego gospodarstwa wiedza na temat kosztów i sposobów ich obliczania jest przydatna zarówno w działaniach strategicznych, jak i operacyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu