Show structure

Title:

Rozważania o miernikach w kontekście pomiaru dokonań w miastach na przykładzie wybranych usług technicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Deliberations on measures in the context of performance measurement in cities on the example of chosen technical services

Creator:

Nieplowicz, Maria

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 355-363

Abstrakt:

Celem artykułu jest zasygnalizowanie wymagań stawianych miernikom w kontekście właściwego zrozumienia tego, co chce się mierzyć. Wskazano różnice między skutecznością, wydajnością oraz dostępnością i w tym ujęciu przedstawiono przykładowe mierniki realizacji usług technicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu