Object structure

Title:

Wielowymiarowość systemu oceny dokonań przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Multidimensional character of company performance measurement system

Creator:

Nowak, Edward

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 375-382

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony problematyce oceny działalności przedsiębiorstwa przez pryzmat dokonań. Wykazano, że system oceny dokonań ma charakter wielowymiarowy i wieloaspektowy. Na tle istoty dokonań przedsiębiorstwa przedstawiono różne kryteria ich klasyfikacji. Wskazano także na potrzeby hierarchicznego uporządkowania dokonań ze względu na ich wpływ na realizację strategii przedsiębiorstwa. Ukazano też problemy pomiaru dokonań wraz ze wskazaniem odpowiednich podejść uwzględniających wielowymiarowość systemu oceny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu