Object structure

Title:

Pomiar i ocena działalności promocyjnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Measuring and evaluation promotion activity

Creator:

Targowicz, Marta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 532-542

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie problemu pomiaru i oceny działalności promocyjnej z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej. W opracowaniu zaproponowano trzy grupy wskaźników opartych na nakładach, efektach ekonomicznych oraz łączących nakłady i rezultaty działalności promocyjnej. W dalszej części określono podstawowe problemy związane z pomiarem działalności wpływającym na jej ocenę opartą na wskaźnikach, a wynikające ze specyfiki działalności promocyjnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu