Show structure

Title:

Możliwości doskonalenia metod dochodowej wyceny przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Possible ways to improve income based methods of enterprice valuation

Creator:

Wrzosek, Stefan

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 576-583

Abstrakt:

Wycena dochodowa wymaga trafnego doboru miernika korzyści finansowych i połączenia go z odpowiednią wersją wartości rezydualnej. Nie należy zwłaszcza zastosowania przepływów pieniężnych łączyć z modelem ich stałego wzrostu do nieskończoności. Precyzję rachunku można też poprawić, odstępując od szablonowego stosowania zasady płatności z dołu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu