Object structure

Title:

Efektywność wykorzystania środków publicznych. Wybrane problemy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effectiveness of Public Resources' Management - Chosen Problems

Creator:

Gąsiorek, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144, s. 142-152

Abstrakt:

Złożone warunki gospodarczo-społeczne wymagają sięgania po zaawansowane metody zarządzania posiadanymi zasobami. W sposób szczególnie wyważony należy podchodzić do procesów wykorzystania środków finansowych w sektorze publicznym, gdzie następuje zderzenie wzrastających potrzeb z ograniczonymi zasobami. Status samorządu gminnego zakłada jego decydującą rolę w gospodarce lokalnej. Mając na uwadze wskazane uwarunkowania, dokonano prezentacji problematyki efektywności w zakresie wykorzystania środków publicznych ze szczególnym uwzględnieniem dylematów doboru właściwych kryteriów pomiaru efektywności. Zaprezentowano wpływ wybranych działań na efektywność mierzoną w krótkim i długim okresie oraz wskazano rozwiązania mogące przyczynić się do wzrostu efektywności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 144 ; Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu