Object structure

Title:

Efektywność funkcjonowania powszechnych towarzystw emerytalnych w świetle wymogów ich właścicieli oraz członków otwartych funduszy emerytalnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Efficiency of Pension Companies in the Light of Requirements of Their Owners and the Members of Open Pension Funds

Creator:

Czerwińska, Teresa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 28-36

Abstrakt:

Efektywność funkcjonowania PTE rozpatrywana jest przez członków OFE głównie w obszarze racjonalizacji kosztów zarządzania oraz osiągania konkurencyjnych wyników z inwestycji. Właściciele PTE traktują ich działalność podstawową - zarządzanie OFE - w kategoriach generatora wartości zainwestowanego kapitału. Celem publikacji jest ocena wybranych aspektów efektywności funkcjonowania PTE w Polsce w świetle wymogów ich właścicieli i członków zarządzanych OFE

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106 ; Ubezpieczenia e merytalne, społeczne i metody aktuarialne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu