Object structure

Title:

Zależność statystyczna pomiędzy poziomem awersji do ryzyka a charakterystykami ekonomicznymi podmiotów gospodarczych posiadających ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Statistical Dependency between the Level of Risk Aversion and the Economical Characteristics of Business Entities Possessing Fire and Allied Perils Insurance

Creator:

Jeziorska, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 58-65

Abstrakt:

Celem referatu jest zbadanie zależności korelacyjnych między wysokością współczynnika awersji do ryzyka a zakresem wykonywanej działalności, wysokością posiadanych aktywów, osiągniętym wynikiem technicznym netto podmiotów gospodarczych biorących udział w badaniu. Analizie podlegały podmioty posiadające ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, które na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. zobowiązane są do publikowania sprawozdania finansowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106 ; Ubezpieczenia e merytalne, społeczne i metody aktuarialne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu