Object structure

Title:

Udział ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w strukturze oszczędności gospodarstw domowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Share of Insurance Capital Funds in the Structure of Household Savings

Creator:

Ostrowska-Dankiewicz, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 110-118

Abstrakt:

Artykuł dotyczy ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, traktowanych przez gospodarstwa domowe jako jednej z alternatywnych form zagospodarowania oszczędności. W artykule wskazano motywy i ekonomiczne determinanty oszczędzania oraz zaprezentowano zmiany w strukturze i dynamice oszczędności gospodarstw domowych w podziale na grupy aktywów, ze szczególnym uwzględnieniem udziału ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Omówiono ponadto zmiany w wartości aktywów netto ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, a także strukturę rynku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych pod względem rynkowego udziału poszczególnych ubezpieczycieli w ogólnej wartości aktywów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106 ; Ubezpieczenia e merytalne, społeczne i metody aktuarialne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu