Object structure

Title:

Starzenie się społeczeństw jako problem opieki długoterminowej na przykładzie wybranych krajów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Ageing the Societies as the Problem of the Long-Term Care on the Example of Chosen Countries

Creator:

Sidor-Banaszek, Edyta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 143-149

Abstrakt:

Starzenie się ludności jest zjawiskiem powszechnym we współczesnym świecie. Demografowie przewidują, że odsetek ludności w wieku emerytalnym wzrośnie do 2050 r. w Europie z ok. 27% do 51%, w Ameryce Północnej z 19% do 35%. Prognozy demograficzne nie są optymistyczne również dla Polski. Według przewidywań w 2025 r. połowa Polaków będzie miała 45 lat, a w 2030 r. co czwarty Polak będzie emerytem. Za 20 lat Polska stanie się krajem ludzi starych. Coraz szybciej wzrastać będzie liczba osób powyżej 80 roku życia. Oznacza to, że wzrośnie odsetek ludzi potrzebujących opieki długoterminowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106 ; Ubezpieczenia e merytalne, społeczne i metody aktuarialne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu