Object structure
Title:

Statystyczna ocena ryzyka powrotu do bezrobocia na przykładzie danych przekrojowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Statistical Analysis of Risk of Return to Unemployment on the Basis of Cross-Sectional Data

Creator:

Wycinka, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 220-227

Abstrakt:

Ubezpieczenia od bezrobocia są nowym, cieszącym się coraz większą popularnością produktem ubezpieczeniowym. Prawidłowa ocena ryzyka w tych ubezpieczeniach wymaga znajomości determinant utraty pracy. W niniejszym badaniu podjęto próbę oceny wpływu podstawowych cech demograficzno-ekonomicznych oraz dotychczasowego doświadczenia zawodowego długotrwale bezrobotnych na ryzyko powrotu do bezrobocia. Na podstawie wyników badania ankietowego wykazano, że determinanty pozostawania w bezrobociu długoterminowym nie są jednocześnie determinantami powrotu do bezrobocia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106 ; Ubezpieczenia e merytalne, społeczne i metody aktuarialne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: