Object structure
Title:

Rola sprawozdania z przepływów pieniężnych w zarządzaniu zakładem ubezpieczeń

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Role of Cash Flow Statement in Insurance Company Management

Creator:

Chmielowiec-Lewczuk, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105, s. 42-50

Abstrakt:

Sprawozdanie finansowe służy ocenie kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń. Jednym z jego elementów jest sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Sprawozdanie to przedstawia przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, lokacyjnej oraz finansowej za okres jednego roku. Brakuje w nim jednak informacji o przyszłych przepływach pieniężnych oraz o tym, w jakim konkretnie momencie przepływy te powstają. Brak tych informacji powoduje, że sprawozdanie to nie stanowi wystarczającego źródła danych w takich obszarach, jak zarządzanie płynnością finansową czy zarządzanie wartością

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 105 ; Ubezpieczenia gospodarcze

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: